Her kan du finde en liste over de udtryk vi bruger, og hvad de betyder. 

 

Tyk

er et adjektiv (tillægsord) ligesom glad, rød og gammel. Tyk er noget man kan være hvis man har mere fedt på kroppen end personer der lever op til kropsnormerne (se ‘normalvægt’). Tyk er ikke en følelse.


Fatshaming/ Udskamning af kropsfedt og tykhed

er handlinger der resulterer i latterliggørelse og dæmonisering af personer fordi de er tykke eller har meget fedt på kroppen. Der findes mange former for fatshaming, og det rammer primært personer der er tykke. Fedthadet har et godt tag i den vestlige kultur, og tykke mennesker er strukturelt undertrykt af dette had. Ikke-tykke personer begynder dog også at opleve udskamning på baggrund af deres kropsfedt og fedtdepoter.


Healthshaming / Sundheds udskamning

er handlinger der resulterer i at personer med normafvigende kroppe får besked på at de er usunde. Sundheds udskamning tager udgangspunkt i udskammerens antagelser om hvad en sund krop er, disse antagelser er ofte, hvis ikke altid, baseret på en meget unuanceret sundhedsforståelse og en ide om at man kan se på folks kroppe om de er sunde eller ej. Fedfront mener, at sundhed er komplekst og privat, og at man naturligvis ikke kan bedømme helbredstilstand udfra en persons udtryk.


Diætkultur

er kort fortalt den kultur der tror på og promoverer slankekure. Diætkulturen foreskriver nogle dogmatiske forståelser af hvad der er sundt og hvad der ikke er. Nogle af de grundlæggende normer/forståelser inden for diætkulturen er, at det at have en tynd krop er det samme som at have en sund krop, at det er sundt at gå på slankekur, og at man bliver tynd af at gå på slankekur. Diætkultur er et produkt af slanke- og skønhedsindustrien.


Feminisme

Feminisme fortolkes forskelligt. For os i FedFront er det vigtigt at understrege, at den fedtaktivistiske og antikapitalistiske kamp hænger uomtvisteligt sammen med den feministiske kamp. Feminisme er kampen for retfærdighed for alle grupper der bliver udsat for strukturel undertrykkelse. Undertrykkelsen har mange ansigter, og foregår på mange forskellige platforme. Det de forskellige kampe har til fælles er, at de grundlæggende alle sammen kæmper imod nogle magthavere som er interesserede i at bevare undertrykkelsen, fordi disse magthavere på den ene eller anden måde kan øge deres magt og tjene penge ved at bevare status quo.


Sundhed

Den gængse sundhedsforståelse i Danmark, og mange andre steder, er, at en tynd krop er det samme som en sund krop.  Hvis tyndt er sundt må det omvendte af tyndhed forstås som usundt, og således skabes antagelsen om at tyk er det samme som usund. Dette er selvfølgeligt lang fra sandheden. Sundhed er mange ting og betyder noget forskelligt for alle mennesker. 


Undervægt/ normalvægt/ overvægt

Normal-, under- og overvægt er kliniske betegnelser for placeringer på et vægt-spektrum. Man inddeler indenfor sundhedsvæsenet folk i disse grupper bl.a. ved hjælp af BMI. Disse kategoriseringer antyder, at kroppe der ikke kan inkluderes i kategorien 'normalvægt', enten er 'for meget' eller 'for lidt'. At benytte ord der i sig selv er kropsshamende om kroppe er ikke noget vi i FedFront kan stå inde for. Hvis man endnu ikke er helt komfortabel med ordet 'tyk', kan man bruge 'larger-bodied'.


Kropsaccept

af nogle også kaldt kropspositivitet. Det med kropsaccept handler om, at ændre på sit normsæt omkring hvordan kroppe må og ikke må være, at acceptere kroppe uanset hvordan de er, og at forstå sundhed som noget mere komplekst end bare hvor højt et BMI man har.