Din krop først

For at man kan komme godt fra start med fedtaccept, feminisme og antikapitalisme, er det vigtigt at man begynder at nulstille nogle af de regelsæt og normer man er vant til at tage for givet. Eller med andre ord: Alt du er blevet fortalt, er løgn. Medierne fortæller dig, at du er forkert, fordi de vil tjene penge. Dine forældre fortæller dig, at du er forkert, fordi de har set det i medierne. Det er en ond cirkel og den kan og skal brydes. Og det lyder måske cheesy og vattet og Oprah og damebladsagtigt (hvis dameblade ikke var onde) - men tænk, hvor lækkert et liv du kunne have, hvis du bare syntes du var røvlækker uanset hvad. Hvis du elskede dine buler og deller og alle dine hager. Det kan man nemlig godt lære. Og så vinder du.

I det følgende har vi opsat nogle punkter der beskriver nogle kerneværdier og vigtige overvejelser som kan hjælpe dig på vej. 

 

Der er ikke nogen forkert måde at have en krop på

Vi lever i en verden der dyrker modsætninger. Ofte er den ene side god, og den anden dårlig. Tykhed beskrives og forstås ofte som noget dårligt der står i modsætning til noget godt; at have en tynd eller slank krop. Den feministiske, og dermed også den fedtpositive tankegang, står i kontrast til de her behov for at opsætte modsætningspar, hvor ét er godt og et andet er dårligt. I stedet forsøger man at analysere hvorfor noget bliver beskrevet og forstået som dårligt; ofte vil man komme til den konklusion at der er nogle magthavere der har en interesse i at tingene forbliver på den måde.

I kropsaktivistisk kontekst kan man sige, at vi forsøger at bryde med de her normer for hvordan en krop skal se ud for at blive accepteret som ‘rigtig’. Vi har lært en masse om hvilken form, farve, størrelse, funktion og tekstur kroppen skal have for at være ‘rigtig’, og det prøver vi nu at aflære, fordi vi kan se, at alle de regler og normer for kroppe påvirker os selv og vores medmennesker i en negativ retning. Det er altså en konstruktion at kroppe kun må se ud på en særlig måde, og vi tror ikke på det længere.  Alle kroppe er rigtige på hver deres måde!


Tag din krop tilbage

En af de vigtigste ting man kan gøre for sig selv i kampen for kropsaccept er, at tage magten over sin egen krop tilbage. Der er aldrig nogen undertrykt gruppe der har fået tildelt magt fra magthaverne, de har altid selv taget den. Når vi siger at man skal prøve at generobre sin krop mener vi, at man skal genoverveje de regler der er sat for hvad man må og ikke må med sin krop. Tænk over hvilke regler og forbud du bruger imod din egen krop; er der nogle former for mad du ikke tillader dig selv at spise? Er der noget tøj du ikke tillader dig selv at gå i? Er der nogle sociale situationer du ikke tillader dig selv at deltage i?


For mange tykke er listen af ting man ikke tillader sig selv lang. Overvej nu, hvem der har bestemt at du ikke kan tillade dig de ting? Er det noget du undgår fordi du ikke selv har lyst er det jo helt i orden, men undgår du at gøre de ting fordi du lever i et samfund der fortæller dig, at folk med tykke kroppe ikke har samme ret til selvtillid, nydelse og fællesskab som folk med slanke kroppe, så er det de regler og forbud som du skal prøve at gøre op med. Skal samfundets kropshadske normer og regler bestemme over dig? Hell no!


Generobr sproget

Det sproglige har en stor betydning for kropskampen. Det der nok er mest iøjenfaldende ved den fedtaccepterende bevægelse er det, at man bruger ordet ‘tyk’ på en neutral måde. Når man bruger ordet ‘tyk’ som et neutralt tillægsord, bryder man den sproglige norm der dikterer, at ‘tyk’ skal være et skældsord, noget man bruger for at såre eller krænke andre, og noget der beskriver mennesker der er mindre værd. Den måde man beskriver sin krop på, de ord man bruger om den og de konnotationer man tildeler de ord man bruger om den påvirker alle hvordan man sætter værdi på sin krop. Tænker man sig lidt om, så beskriver tyk jo bare et individ med meget fedt på kroppen, det beskriver intet mere eller mindre end det. Tyk behøver ikke at være negativt, det er en social konstruktion, en norm vi skal ødelægge.

FedFront mener at alle kroppe har værdi, og at en slank krop ikke er bedre eller mere værd end en tyk krop. Derfor opfordrer vi dig til at begynde at tage ordet ‘tyk’ tilbage; brug det til at beskrive din krop, øv dig i at sige ‘tyk’ på en positiv måde. Når nogen siger ‘eeerj, du er da ikke tyk, du er flot’ så svar dem ‘nej, jeg er tyk OG flot, de to ting udelukker ikke hinanden’.