FAQ - Frequently Asked Questions

Vi tilføjer løbende spørgsmål og svar.

- Hvorfor siger i at projektet er fedtglorificerende?

Som med de fleste former for modkultur er FedFront interesseret i at karikere og udstille normen. Når man lever i en tyk krop og tillader sig selv fx at gå på gaden, at spise en bolle eller andre radikale handlinger, så vil man ofte bliver skudt i skoene at man ‘promoverer en usund krop/livsstil’.

Når vi siger at vi er fedtglorificerende henviser vi til denne praksis, at en tyk person i sin blotte eksistens forstås som en der glorificerer tykhed, uden at personen har ytret noget ønske om at andre også skal være tykke. Man kan tænke over, om det er det samme med andre typer af kroppe; hvis man er tynd og går en tur, er man så også med til at promovere slankeindustrien, eller er man blot en person med en given kropstype der går en tur?

Det er ikke FedFronts projekt at opfordre andre til blive tykke; projektet er at bekæmpe ensporede og stigmatiserende forståelser af den tykke krop. At vi har valgt at kalde bevægelsen fedtglorificerende er således noget vi gør med et glimt i øjet og en lettere provo-attitude. Brugen af ordet har vist sig at være et udemærket værktøj til at illustrere præcis hvor stærkt et greb fedthadet har i befolkningen, som det vil fremgå af diverse kommentarfelter forbundet med FedFront.
Derudover er FedFront jo primært henvendt til tykke mennesker, og herunder særligt tykke mennesker der forstår eller har potentialet til at forstå, at sprog er magt og at de sproglige konstruktioner har en stor betydning for, hvordan man bliver behandlet når man træder udenfor sin hoveddør.

 

Hvad har fedtaktivisme med kapitalismen at gøre?

Det korte svar er, at alt har med kapitalismen at gøre.
Det kapitalistiske system består af den frie markedsøkonomi og den private ejendomsret. På det frie marked er udbuddet af produkter afhængigt af virksomheder og forbrugeres efterspørgsel. Derfor er de folk der sidder på produktionsmidlerne, dvs producenterne, særligt de multinationale selskaber, meget interesserede i at skabe en høj efterspørgsel efter deres produkter. Dette gøres ved kontinuerligt at skabe nye behov blandt dem der skal forbruge produkterne. Hvordan skaber man et nyt behov? Det gør man ved at gøre forbrug af et givent produkt til noget værdifuldt, noget der giver status. Dette er bl.a. reklameindustriens opgave; at sælge produkter ved at overbevise befolkninger om, at de bliver vigtigere eller bedre mennesker hvis de køber produkterne. Hvis man kan skabe et behov, altså gøre det prestigefuldt for folk at eje produktet, så vil efterspørgslen efter produktet stige.

Man kan lave en lille øvelse med sig selv, og overveje hvilke nye behov der er blevet skabt i løbet af de seneste år. Hvilke produkter var ikke på markedet for fem år siden?

Kapitalismen er kompleks og man kunne skrive en roman om alle de måder hvorpå det frie marked skaber øget ulighed og reproducerer undertrykkende normer.

Når vi i FedFront siger at vi vil arbejde antikapitalistisk, så betyder det at vi vil oplyse om, at sundheds- og skønhedsindustrierne spiller en stor rolle i bevarelsen af stigmatiseringen af tykke mennesker. Det betyder også at FedFront ikke vil samarbejde med repræsentanter for disse industrier, også selvom et produkt kaldes ‘plus size’ eller ‘kropspositivt’. Vi anerkender at der sker en udvikling, hvor visse industrier begynder at udvide deres klientel til også at indeholde personer med tykke kroppe, men vi beder folk være opmærksomme på, at denne udvikling ikke er sket fordi industrierne føler et ansvar for at bekæmpe social ulighed og stigmatisering, men rettere fordi de har indset at personer med tykke kroppe har købekraft og at produkter derfor kan markedsføres og sælges til denne gruppe. Vi ser også, at den måde produkter bliver markedsført til personer med tykke kroppe understøtter skønhedsidealet; plus-size modeller er ofte ikke større end størrelse 40, og de modeller vi ser i reklamebilledet er alle konventionelt smukke. Der er med andre ord kun plads til den type af tyk krop som konformerer til idealet og fortsat stræber efter tyndhed og skønhed.

Fedfront opfordrer derfor aktivister og medlemmer til så vidt muligt at arbejde udenfor det kapitalistiske systems præmisser. Vi tror på fællesskab, solidaritet og DIY-kultur frem for individualisering og storforbrug.