Hvad er FedFront?

IMG_5540.jpg

Alle der er interesserede i at arbejde med tykaktivisme indenfor en feministisk og antikapitalistisk ramme er velkomne her, dog henvender FedFront sig primært til personer med tykke kroppe.

FedFront udbreder ideer, teorier og aktivistiske metoder. Vi er interesserede i at skabe netværk, vidensdeling og repræsentation. Debatten om tykhed er meget unuanceret. Oftest ser man såkaldte eksperter og meningsdannere udtale sig om fænomenet ‘fedme’ med udgangspunkt i en forskruet og ensporet sundhedsforståelse.

Det vi nærmest ALDRIG ser repræsenteret i debatten, er de personer det drejer sig om; dem der har tykke kroppe.

Den tykke krop skal ikke længere være hovedløs baggrund for statistik i nyhedsudsendelser, vores kroppe skal ikke længere benyttes som afskrækkelsesværktøj der neddysser oprøret. FedFront er en vidensplatform som arbejder på at skabe mere opmærksomhed på tykfobi.