Hvem skabte FedFront?


1. februar 2017 blev FedFront grundlagt af Andrea Storgaard Brok og Sofie Hagen. Under stor medieopmærksomhed begyndte FedFront at tage sin udformning. Der lå meget arbejde i at udforme online platforme med alle de mange interesserede tykke mennesker og allierede, som for langt de flestes vedkommende aldrig før havde hørt, at det er OK at være tyk. Der var stor begejstring internt i FedFront og kritikken og hadet udefra var også enormt. Der var en del kaos opstarten, hvilket gjorde, der også kom kontraproduktive budskaber ud, f.eks. en tyk person, som tog til Adipotasforskernes årlige konference og udtalte sig positivt om ”fedmeoperationer” på vegne af FedFront. Vi tager naturligvis på det kraftigste afstand fra den type operationer, som ødelægger funktionsdygtige fordøjelsessystemer. Det var noget som skete i en opstartsperiode, hvor tykpositivitet endnu ikke var defineret og hvor sproget endnu ikke var kommet på plads. Det er et enormt arbejde, at udbrede det simple budskab ”det er OK at være tyk” i en grundlæggende tykfobisk verden. I maj 2017 blev Dina Amlund koordinator. FedFront består derudover af en lille flok anonyme tykaktivister med stor opbakning fra andre tykke og allierede.

 

Andrea Storgaard Brok

Andrea er normkritisk sygeplejerske og har en master i nationalismestudier. Gennem mange års udforskning af strukturer og hierarkier i samfundet har Andrea en enorm viden indenfor strukturel undertrykkelse og hvordan den udføres i praksis og hvilke konsekvenser, den har. Andrea er en markant i stemme i LGBTQ+-debatten og -miljøet i Danmark, og har arbejdet med formidling af normkritik med Normstormerne - og startet FedFront op med al den kaotiske medvind og modvind, som ikke fortog sig i månedsvis. Andrea har navigeret normkritisk i processen med opstarten på en måde, der lever fuldt op til hendes teoretiske tilgang til normkritikkens potentiale og forpligtigelse. Andrea er stadig en vigtig person for FedFront, som vi sparrer med i forskellige situationer, og i september 2018 lavede hun Facebook-takeover, og gav FedFronts 3000+ følgere en måned med tekster af høj akademisk og aktivistisk kvalitet om skønhedshierarkiets inddeling af mennesker og den følgende tildeling og nægtelse af privilegier. I sommeren 2019 udkom bogen Kan trold tæmmes? Af Maia Kahlke Lorentzen, Katrine Emme Thielke og Nana Dahl. Andrea var en væsentlig bidragsyder til kortlægningen af online trolling med bl.a. sine erfaringer fra FedFronts opstart. Følg Andrea på Facebook.


Sofie Hagen

Sofie er stand-up komiker bosat i London. Som storyteller tryllebinder Sofie sit publikum med personlige beretninger af forskellig art i fuldendte fortællinger, der i meget høj grad forbinder det private med det politiske. Sofie arbejder med eksplicitte feministiske og tykaktivitiske budskaber i sin comedy, og bruger derudover sin enormt store platform til at udbrede sin feminisme, sin tykaktivisme og sin solidaritet med andre andetgjorte personer. I maj 2019 udkom Sofie Hagens første bog, Happy Fat – Taking Up Space in A World The Wants To Shrink you. Det er en bog om tykhed, tykfobi og tykaktivisme, bade egne erfaringer og en grundig kortlægning af disse strukturer. Bogen er på engelsk og udkommer på dansk i januar 2020. Sofie Hagen er ikke tilknyttet det daglige arbejde i, men selvfølgelig stadig en del af FedFronts tykaktivister. Følg Sofie på Instagram, Twitter og Facebook.


Dina Amlund

Dina er cand.mag. i moderne kultur og har arbejdet som queerfeminist og tykaktivist gennem mange år. Et af hendes primære fokus i tykaktivismen har været sproget og den danske oversættelse af de neutrale og de undertrykkender begreber indenfor tykhed, med stort engagement i at udbrede de neutrale ord i det daglige sprog. Derudover har hun stor viden om tykaktivismens historie og hvordan tykaktivisme og kropspositivitet interagerer og udvikler sig. Dinas tredje store fokus er tykfobien som struktur og hvordan den altid har været en af de bærende strukturer i den vestlige kulturs historie. Disse tre kæpheste har Dina taget med ind i FedFront og arbejdet målrettet med at udbrede disse tre vigtige grene. Hun har derudover haft fokus på at skabe et trygt rum online og sporadisk i den fysiske verden for tykke mennesker, som ønsker at danne netværk. Følg Dina på Instagram og Facebook.