6. maj

Foto: Malmö Fat Front

Foto: Malmö Fat Front

Af Dina Amlund

No Diet Day

Slankekulturen, på engelsk diet culture, er en måde at fastholde mennesker i kronisk angst og frygt for egne kroppe. Slankhed dyrkes som manifestering af sundhed, skønhed, moral, etik og alt andet positivt. Og på den måde sættes der lighedstegn mellem tyk og usund, uskøn samt amoralsk. Dette er en social konstruktion. Og den konstruktion kæmper tykaktivismen mod.

En vigtig dag, som manifesterer denne kamp er 6. maj. På engelsk hedder dagen International No Diet Day og på dansk hedder dagen International Slankefri Dag. Dagen fejrer tykhed og kropsdiversitet. Det er en dag, hvor vi markerer den tykaktivistiske kamp mod slankekulturen. Alle dage er slankefri, men denne dag er en særlig kamp- og festdag. Ligesom alle dage er antipatriarkalske, men 8. marts er en særlig dato for at markere den feministiske kamp.

DE TYKKES BEFRIELSESFRONT

DE TYKKES BEFRIELSESFRONT har fødselsdag den 6. maj. Elsebeth Søs Hansen er stifter og frontløber i DE TYKKES BEFRIELSESFRONT, som vi kan takke for oversættelsen af følgende ord:

Tyk (oversat fra Fat)
Tykhed (oversat fra Fatness)
Slankefri (oversat fra Diet Free)

I 2006 var der ingen andre tykaktivistiske eller endda kropspositive stemmer i Danmark. DE TYKKES BEFRIELSESFRONT har lavet et enormt vigtigt pionérarbejde til stor inspiration for drivkraften bag FedFront.