Allianceskab er vigtigt for FedFront.

Vi bekæmper tykfobien i sproget, kulturen og dagligdagen, og glæder os over alle, som ønsker at lytte til os og dermed bidrage aktivt til vores kamp.

I denne uge oplevede vi på bedste vis, hvordan Feministisk Initiativ Danmark lyttede til vores kritik, tog den til sig og reagerede med det samme.

Det nye parti havde postet deres idé om hvordan offentlige rum bedre kan tjene de borgere, som ønsker flere og bedre steder til fysisk udfoldelse. Desværre var beskeden pakket ind i en tykfobisk retorik omkring ’overvægt’ og ’livsstilsepidemier’ – to sygeliggørende ord, som FedFront naturligvis tager afstand fra. I stedet for at fokusere på gevinsterne ved at skabe bedre byrum, blev idepræsentationen til et argument for at bekæmpe tykhed: nye parker og udfoldelsessteder kan mindske tykheden i landet. Det er en besked, FedFront naturligvis må kritisere for at bidrage til undertrykkelse af tykke mennesker.

Vi spurgte derfor Feministisk Initiativ om vi som tykke ville få tilladelse til at benytte de nye udfoldelsesmuligheder, hvis vi ikke gjorde det med vægttab for øje, eller om vi hellere skulle pakke vores uvelkomne kroppe helt væk fra dette nye initiativ.

Reaktionen kunne ikke have været bedre! Feministisk Initiativ slettede opslaget, undskyldte tykfobien og understregede at alle mennesker uanset størrelse naturligvis er lige velkomne og lige værdige i Feministisk Initiativs politiske projekt.

Vi lever i en tykfobisk verden. Alle er tykfober – vi har alle lært at hade og frygte tykhed. Det er et stort arbejde at afkode denne fobiske struktur, som det er med alle andre fobiske, undertrykkende strukturer. Godt allianceskab er at lytte til kritikken fra andetgjorte mennesker og derefter inkludere os i sprog, kultur og dagligdag.

Tak til Feministisk Initiativ for at høre efter og handle hurtigt og effektivt. Kampen fortsætter!