The Mirnavator

Mirna Valerio er et eksempel på en tyk person, som gør det, som fatshamere råber efter tykke mennesker på gaden, eller det som tykfober forklædt som omsorgsgivere opfordrer tykke mennesker til: Nemlig at løbe en tur.

Mirna Valerio løber ikke bare en tur, hun er professionel marathonløber. Når det at dyrke motion i offentlige rum kan afstedkomme fatshaming, som det der fortælles om i videoen, er det tydeligt, at al den udskamning, som tykke folk udsættes for ikke handler om at ønske det bedste for tykke mennesker, men om at tykke mennesker tvinges til at holde sig væk fra alle former for synlighed.

Hvadenten man dyrker motion eller ej, har man som tyk ret til at indtage et hvilket som helst offentligt rum.