Tips til samtaler om skønhed

Det kan være rigtigt svært at navigere i hvordan man skal tale om skønhed, og måske særligt hvordan man italesætter fravær af skønhedspriviligering. En god tommelfingerregel er at man ikke fortæller folk der ikke har skønhedsprivilegie eller der har en mindre grad af skønhedsprivilegie hvordan de skal identificere sig- på samme måde som at man ikke fortæller tykke personer hvordan de skal omtale sig selv.
Der er nogle der identificerer sig med ordet 'grim' og andre som foretrækker at sige at de ikke er konventionelt smukke eller ikke har skønhedsprivilegie. Ordet 'grim' er ekstremt svært at re-claime, altså at tage til sig og bruge om sig selv, fordi det har meget negative konnotationer. Dog er der nogle der bruger det fordi det giver en god mulighed for at italesætte den udsathed de oplever.

Det er vigtigt at man ikke udsletter folks oplevelser. Hvis du har en ven der oplever modstand fordi de ikke har skønhedsprivilegie og som gerne vil tale om den udsathed så lad være med at benægte at de ikke er konventionelt smuk. Vores første impuls når nogen siger at de ikke er pæn er at sige ‘jo du er vildt pæn!’, og man skal være opmærksom på at den vane vil være til stede når man prøver at tale om skønhedshierarkier. Når man i sin høflighed insisterer på at alle er lige pæne så kan man komme til at lukke ned for en vigtig samtale om magt og skønhed.

En god måde at tale om skønhed på med sine venner er at skelne imellem skønhedsnormer og så det at man synes hinanden er smukke fordi man elsker hinanden. På den måde får man gjort plads til en snak om den strukturelle og sociale modstand, og får skilt det ad fra de kærlige følelser man har for hinanden som også kan være forbundet med udseende.

Husk:

Hav respekt for de ord folk bruger om sig selv, og brug dem ikke om andre uden samtykke!

Lad folk selv bestemme om de har lyst til at tale om skønhedshierarkier- dvs lad være med uopfordret at fortælle folk at de ikke har skønhedsprivilegie.

Vær opmærksom på ikke at lukke ned for samtaler om skønhed, selvom det kan være et svært emne, og øv dig i at skelne imellem strukturelle skønhedshierarkier og din egen forståelse af skønhed.

/Andrea