FedFront støtter de offentligt ansattes kamp!

FedFront støtter de offentligt ansatte, som i øjeblikket kæmper for basal respekt omkring deres arbejde og anerkendelse af deres indsats.
Mange af de områder, som er ramt af konflikten, er dem, som danner fundamentet i vores samfund – dem som passer på os når vi er syge, underviser de børn som er vores fremtid, tager sig af os når vi bliver gamle eller i det hele taget arbejder for det fælles bedste.
Det er dem, som altid bliver bedt om at løbe lidt hurtigere, ofre lidt mere af deres privatliv for at kunne være fleksible, arbejde nætter og helligdage og sjældent får en hel frokostpause uden forstyrrelser, hvis der overhovedet er tid til frokostpausen.

FedFront mener, at de usympatiske udtalelser om de ansatte, som der er kommet fra de offentlige arbejdsgivere, er komplet uacceptable. Det er at undergrave respekten og værdien vi som samfund bør se i disse ansatte og funktioner. Den ubalance i magtforholdet mellem offentligt ansat og politiker gør sådanne udtalelser endnu mere graverende.

Truslen om lockout er dermed også en overdreven magtdemonstration og en del af kampagnen, der går ud på at spille befolkningsgrupper ud mod hinanden.
I FedFront synes vi at nok er nok! Derfor står vi sammen med de offentligt ansatte - ligesom vi står sammen med alle andre, der rammes af magthavernes forsøg på at ydmyge 'modstandere' og som ligger under for et strukturelt pres.