Tyk på arbejdsmarkedet

Hvis man har hørt hørt radioavis denne morgen og formiddag har man ikke kunnet undgå DRs fokus på en ny undersøgelse, som viser at der er flere tykke blandt arbejdsløse, og at det er et højere tal i forhold til folk, som er i arbejde.

Undersøgelsen og journalisternes formidling af undersøgelsen, kæder tykhed og arbejdsløshed sammen. Og selvfølgelig søger de 'forklaringen' på tykhed i at det er hårdt/sværdt at være arbejdsløs og derfor har man ikke 'fokus på vægten'. Så altså tykhed er symptom på at man er arbejdsløs.

DET FORHOLDER SIG OMVENDT!

Som tyk har man meget sværere ved at få arbejde! Det gælder for tykhed, og også alle andre andetheder, at man i meget højere grad har sværere ved at finde arbejde. At folk ikke vil ansætte tykke mennesker. For eksempel var der tilbage i februar en undersøgelse der viste at 45% af franskmænd synes det er ok at undlade at ansatte en person hvis vedkommende var tyk. De gængse fordomme om at tykke mennesker er mindre intelligente, mere dovne osv. fastholder tykke mennesker i arbejdsløshed.

Har man som andetgjort fundet ansættelse vil man i meget ringere grad forfremmes og med en vis sandsynlighed tjene færre penge på det samme arbejde, som slanke mennesker udfører til en højere løn.

LØNFORSKELLEN MELLEM TYND OG TYK ER STØRRE END LØNFORSKELLEN MELLEM MAND OG KVINDE!

Det er den typiske fobiske logik, at holde stigmatiserede grupper uden for samfundet med strukturel undertrykkelse -
for derefter at bebrejde individerne i disse gruppe for ikke at tage del i samfundet.

MENNESKER BLIVER IKKE TYKKE AF AT VÆRE ARBEJDSLØSE! MENNESKER BLIVER HOLDT UDENFOR ARBEJDSMARKEDET PGA. TYKHED!

Derudover kan der være tale om, at nogle mennesker, som er ramt så hårdt af den fobi, man påtvinges at leve med som tyk, kan lide af angst eller andet, som i nogle tilfælde kan påvirke arbejdsevnen.

Det handler ikke om at tykheden har forårsaget angst, men at tykfobien har skabt ringere levevilkår og dermed ført til angst.

I stedet for at fokusere på tykhed som et problem ville den strukturelle undertrykkelse af tykke mennesker være meget mere relevant og rimelig at behandle i en undersøgelse af arbejdsløshed og tykhed.